Laserakupunktur

Her benytter vi en meget avansert laserpenn (Powerlaser) og er en totalt smertefri behandling. Vi kan benytte laser som et supplement til tradisjonell nåling eller alene. Dette kan være et meget godt alternativ for den som ikke ønsker behandling med nåler. Les mer www.andi.dk