Intramuskulær stimulering (IMS)

IMS, eller intramuskulær stimulering er en effektiv behandling av langvarige/kroniske smerter i muskel-skjellett-systemet hos de fleste. Langvarige problemer vil ta litt lengre tid å behandle og henger sammen med grad av ervervet overfølsomhet i nervesystemet. Dr C.Chan Gunn fant for ca. 40 år siden så mange likhetstrekk blant kroniske smertepasienter, at han skjønte tidlig at det måtte være et system eller mønster. Etterhvert er det blitt tydelig at nedsatt nervefunksjon (neuropati) , ofte pga kompresjon/press enten på nerverotsnivå eller perifert ( f.eks der nerver løper gjennom muskler/sener), er årsaken til veldig mange smerte-tilstander i muskel-skjellett-systemet , herunder muskelsmerter/senebetennelser/tendinoser, dessuten ofte leddsmerter når sener går over ledd.

Under en IMS behandliang brukes akupunkturnåler til dypnåling , etter først å ha gjort en grundig undersøkelse basert på anatomi-kunnskap , samt nevrofysiologisk basis. IMS er ny forståelse av kroniske og akutte smerter , og er et viktig behandlings-bidrag der vanlig skolemedisin ikke hjelper. En kan si at IMS er alternativ behandling , men den er også en supplerende behandling, som tillegg til skolemedisin.

Hva kan behandles?

Vi behandler de fleste smerte-tilstander i muskel-skjellett-systemet , som f.eks nakke, skulder, arm, rygg og spenningshodepine . Vi observerer ofte at også migrene-plager avtar når nakkeplagene og spenninghodepinen er behandlet. Vi behandler også de fleste senebetennelser ( som ofte er sekundært til muskelforkortningene). Skulder/arm/hånd/finger-problemer som er relatert til muskel-sene-apparatet , er også relatert til nakke-problemer - der nervefunksjonen via nerverøtter er påvirket. Behandlingen av f.eks en senebetennelse i armen ,vil derfor involverer behandling av nakken. Ofte må også stivhet i korsryggen kompenseres.

Hoftelidelser kan skyldes flere ting ,og slitasje-utredning må ligge i bunn. Ofte finnes stive/forkortede hoftemuskler som smerter og IMS vil kunne gi god lindring , der korsryggen må behandles samtidig, pga den er "sikringsboksen" for nerveforsyningen. ( Redusert motorisk nervefunksjon(neuropati) er årsaken til sammentrekkingen av musklene , noe som gir smerterene ( intramuskulære smertefølere blir presset/komprimerte)). Ofte kan den "pæreformede" muskel (piriformis) være hard/stiv og forkortet , og da kan den presse på ischias-nerven. Men det er lett å finne ut av, og lindringen kommer rel. fort, men litt avhengig av hvor lenge problemet har stått.

Kne slitasje behandles med akupunkturpunkter koblet på strømpulser (TNS) og gir god effekt etter 5-6 behandlinger. Kne slitasjen er ikke forandret, men smertene, slik at pasienten blir i stand til å trene leddene, f.eks sykling på lav belastning. Leddene må brukes !

Ofte kan kne smerter skyldes "referred pain" , altså smerter på et sted men årsaken et annet sted. Dette ser vi spesielt ved noen muskler som ligger på innsiden av låret og som har et felles feste på innsiden av kneet. Behandlingen blir å nåle disse musklene som er trykkømme og ofte strenget. Korsryggen behandles samtidig, pga svekket nervefunksjon pga knuter og press på nerverøtter ( nivå L2-L4)

Achilles-senebetennelse er vanlig , og er et rygg-problem , noe som mange av mine kolleger blir forbauset over. Men prinsippet er det samme: Først redusert nervefunksjon fra lavt i korsrygg/sacral-rygg , deretter svekket "motorisk input" til leggmuskler som trekker seg sammen med knuter og strenger. Dersom problemet har stått lenge , vil ofte senen bli fortykket (entesopati). Det er lett å se dersom man blir oppmerksom på det, og da vil man straks kjenne på ømme strenger i leggmuskelen ( gastrocnemius og soleus som danner senen). Ofte vil en også få seneskjedebetennelse - som også kan behandles kirurgisk , men IMS kan være supplerende behandling.

Skjev storetå ( Hallux valgus), kan delvis skyldes forkortning av en skinn-legg-muskel ( m.extensor hallucis longus (L5) som drar i senen til tåen. Skjevheten kan ikke rettes opp med IMS , men med kirurgi. Imidlertid kan smerten lindres ved å redusere draget.

Smerter under forsålen kan noen ganger skyldes plantar-fasceit ( "betennelse" i en bred sene) , der kirurgi ( del-løsing av senen kan være aktuelt) , men endel ganger finnes også smerter i en kort bøyemuskel til tærne , og da kan IMS ha effekt.

Smerter kan foreligge uten at det sees på Røntgen eller f.eks MR, eller at blodprøver er unormale.