Hva er vanlig å oppsøke akupunktur for?

Muskel- og skjelettplager
                                                                                                                                                Mage- og tarmproblemer                                                                                                                                                           Overgangsplager       
Allergiplager
Stive muskler
Generelle problemer /smerter
Tretthet / slapphet
Nedsatt immunforsvar
Gynekologiske lidelser
Urinveisproblematikk hos kvinner og menn
Barnløshet hos begge kjønn
                                                                                                                                                         Psykiske plager                                                                                                                                                              Migrene/hodepine m.m.