Akupunktur

Akupunktur er i vesten kanskje mest kjent for sin smertelindrende effekt, og den er det mange som har erfart. I virkligheten har akupunktur et langt bredere behandlingsfelt. Belastningslidelser i rygg, skuldre og nakke samt hodepine er de vanligste plagene folk søker hjelp hos akupunktør for (Opinion Perduco 2012). Men også luftveisproblemer og allergi, fordøyelsesplager, stress, søvnproblemer og andre emosjonelle lidelser, samt svangerskaps-og kvinnelidelser er det vanlig å oppsøke akupunktør for. Stadig nye kliniske studier viser at akupunktur har effekt på en rekke vanlige helseproblemer. På nettsiden til WHO - Verdens Helseorganisasjon - finnes også en oversikt over hva akupunktur brukes mot.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Akupunktørens diagnostisering gjøres meget grundig, og som pasient vil du oppleve å bli møtt av en terapeut med god tid til deg. Gjennom samtale med pasienten tar man opp sykehistorie og livssituasjon. Akupunktøren vil utfra dette velge en behandling tilpasset den enkelte pasient - styrke der noe er svekket, balansere,og løse opp der noe er blokkert. Deretter settes de meget tynne nålene i spesielt definerte akupunkturpunkter. Behandlingen er ikke smertefull, men noen pasienter kan få en svakt prikkende eller numen fornemmelse der nålene sitter, som et tegn på at nålen er riktig plassert. Mange blir veldig avslappet etter behandlingen, men det er også vanlig å føle seg oppkvikket.

En dyktig akupunktør tilbyr flere akupunkturteknikker, både tradisjonell kinesisk akupunktur og mer moderne metoder (som f.eks. dry needling/triggerpunktsbehandling). En velutdannet akupunktør behandler hele mennesket og er opptatt av årsakssammenhenger, så vel som symtomlindring og helbredelse. Mange kombinerer også behandlingen med ulike massasjeteknikker, varmebehandling samt generelle helseråd.

Er akupunktur en trygg behandlingsform?

Ja, akupunktur er helt trygt når den utføres av godt utdannede akupunktører. Alle som går ut med en bachelor i akupunktur har en solid utdannelse (minimum 4 år) i både medisin, sykdomslære og akupunktur. De man skal passe seg for er de som kun har helgekurs og likevel tilbyr nålebehandling.

Sjekk med akupunkturforeningen

Akupunkturforeningen arbeider for at akupunktørtittelen skal beskyttes og at våre medlemmer skal få autorisasjon som helsepersonell. Dette både for å ivareta pasientenes sikkerhet og bidra til kvalitet på behandlingen. Inntil slik autorisasjon er på plass, er det Akupunkturforeningen som stiller de strengeste kravene til medlemskap. Medlemmer plikter å følge alle aktuelle lover og forskrifter. Som pasient er du i de beste hender hos våre akupunktører!

Har du spørsmål omkring akupunktur som behandlingsform eller valg av akupunktør, kan du ta kontakt med Akupunkturforeningen på tlf; 22 41 78 88 eller via e-post ; info@akupunktur.no. På hjemmesiden til Akupunkturforeningen www.akupunktur.no finnes mye informasjon om akupunkturbehandling og akupunkturforskning. Her finnes også en oversikt over medlemmer, " Finn Din Akupunktør" der man kan søke etter en akupunktør i aktuelle fylket/kommuner. ( referanser fra Akupunkturforeningens kundebrosjyre).

Ta gjerne kontakt om du plages av:

Nakke - rygg plager
Mage- og tarmproblemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Overgangsplager       
Allergiplager
Stive muskler
Generelle problemer /smerter
Tretthet / slapphet
Nedsatt immunforsvar
Gynekologiske lidelser
Urinveisproblematikk hos kvinner og menn
Barnløshet hos begge kjønn
Psykiske plager mm.