3D Laser

Hyperphoton 3D laserterapi - en kombinasjon av høyenergi røde LED- og laserdioder og er en av de fremste softlasere på markedet.

En revolusjon innen sårbehandling
Hyperphoton 3D ser ut til å gi unike resultater ved behandling av sår, skalder og arr. Den mest inngående kliniske undersøkelse av fotonterapi viser en betydelig raskere tilhelingsprosess av sår og slimhinneskader.

Bruk av Hyperphoton 3D
Med sin ergometriske konstruksjon vil fotonbestråling utføres loddrett på alle hudoverflater. Dette sikrer maksimal effekt og antallet dioder korter behandlingtiden sammenliknet med der det brukes en enkelt stråle. Bruk av Hyperphoton 3D er helt uten bivirkninger. Det finnes ingen kontraindikasjoner for behandlingen.

Hyperphoton 3D Laser brukes gjerne ved:466

*Benbrudd/bruddskader som ikke gror

* liggesår og trykksår
* Åpne sår forårsaket av diabetes / dårlig blodsirkulasjon
* Brannsår
* Skader etter strålebehandling
* Bindevevsskader
* Hudinfeksjon
* Sår og arr etter kirurgisk inngrep
* Rosen
* Idrettsskader / muskel -skjelett plager

Laserapparatet er konstruert, sertifisert og basert på LED-forskning utført av blant annet NASA og University of Wisconsin. NASA utviklet på 1990-tallet en LED-basert behandlingsmetode for sår som viste seg å være vanskelig å lege på astronauter som skadet seg. Teknologien er videreutviklet og konstruert til dagens laserapparat av Medical Electronics GmbH, Dr.Ing. Dieter Jossner. Tyskland.

Behandlingsapparatet består av en lyskombinasjon på 660nm og 785nm. Denne monokromatiske kombinasjonen av LED-lys ser ut til å være den mest effektive bølgelengde ved denne type behandling fordi lyset trenger dypere ned i hud og skjelett og reparer skade. Alle cellene i kroppen reagerer på lys (fotoner). Fordi cellene også har ulike frekvenser, vil det i terapeutisk sammenheng gi det beste resultatet å aktivere flset mulig celler. Derfor er Poly-frekvensen, som er modulert på lyset, en viktig faktor i denne sammenhengen. (Polyfrekvensspekteret inneholder alle frekvenser fra 0 til 600 000 Hertz).